Nhận Deal Margin Lãi Suất 10%/năm - Contact: 0967361538 - skype: xathu_vgold

Danh Muc Khuyen Nghi
Cổ Phiếu
Vùng Mua
Target
Chu Kỳ Đầu Tư
Ngày Mua
Stop Loss
Tình Trạng
FPT
Dưới 42.x
56,5
6Tháng
02/08/2016
38,9
Nắm Giữ
FMC
21.x
27.5
6Tháng
15/09/2016
19.3
Nắm Giữ
CLC
60.x
71.5
6Tháng
14/09/2016
54.0
Nắm Giữ
CAV
81.x
110
6Tháng
21/09/2016
76.0
Mua Mới
LIX
52
63
2Tháng
20/09/2016
49.0
Mua Mới

Tư Vấn VIP

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support : Creating Post Copyright © 2011. NTV News - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger